Ux, kullanıcının ilgili yazılımı kullanırken veya aratırken, tasarımı, kullanım kolaylığı, kullanım memnuniyeti gibi geniş çerçevede değerlendirme tecrübesini ifade eder. Uı ise bu tecrübenin yalnızca tasarım kısmını ifade eder.

Uı Nedir?

Ui, yazılım ve donanımların kullanıcılar tarafından erişilebilen arayüzdür. Web sitelerinde görülen ayrıntıların belirli düzen işleyişiyle tasarımıdır. Uı sade ve kullanışlı tasarlanmalıdır. Uı tasarımı, yazılım ve donanımların kullanıcılar tarafından onaylanması için çok önemlidir. Dolayısıyla, hazırlanan verilerin Uı tasarımı öncesinde hedef kitle belirlenmeli, hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda tasarım yapılmalıdır.

Ux Nedir?

Kullanıcı tecrübesi artışı için, tasarım, ürün vb. Çalışmaların kullanıcı tecrübelerinden ibaret ux tasarımı, tasarlanacak arayüzün basit ve hızlı kullanımı ile ilgilidir. Ux’in amacı, işlemlerin basit ve pratikliği ile kullanıcıya sorunsuz tecrübe kazandırmaktır.

Ui ve Ux Farkları

Tasarım açısından görsel kullanışsız veya kötü tasarıma karşın çok kullanışlı çok şeye rastlanabilir. Ux amaçlarla, Uı görünüm ve işlevsellikle ilgilidir. Ux, kullanıcıların yaşadıkları sorunlarla, uı ise somut unsurlarla ilgilidir. Uı’nin ilkesi görsellik, UX’inki ise insandır.

Ui Tasarım Programları
  • Sketch: Ui ve Ux tasarlayanlara yardımcı, çok yönlü vektör tabanlı tasarım programıdır. Photoshop’un yapamadıklarını doğasında barındırır.
  • Adobe xd: tasarım programıdır. Otomatikmen uygulama hazırlamaz. Gelecekteki mobil uygulama, web sitesi vd. Kullanıcı arayüzlerinin görünümüne ilişkin vizyon veya örnek sunmaya yarar.
  • Gravit designer: vektör tabanlı tasarım programıdır. Sketch’den esinlenerek geliştirilmiştir.
Ux Tasarım Programlar
  • Mind manager: kuruluşların basitçe bilgi işleme ve paylaşmalarını sağlar. Hızlı, pratik ve kolay çalışma imkânı sağlar.
  • Smartdraw: web grafikleri, istatistik çizimleri ve çeşitli simgelerin tasarımlarında kullanılan bir çizim programıdır. Kolayca çeşitli diyagramlar, şemalar vs. Çizilebilir.
  • Mockplus: web, mobil ve masaüstü yazılımlar için kolayca örnekler geliştirmeye yarar.
  • Usertesting: mevcut web sitelerini ziyaret ettirerek, görevler yapmaya yarar.
Uı ve Ux Farkının Önemi

Tasarım terimi çok geniş kapsamlıdır. Tasarımcı olduğunu söyleyen kişiler, terimin altındaki sorumlulukların çokluğu nedeniyle açık cevap vermiş sayılmamaktadır.

E-ticarette kötü tasarım ve karmaşık e-ticaret siteleri, potansiyel müşterileri çabuk uzaklaştırır. Dolayısıyla, tasarım planlarken kullanıcı deneyim ve kullanıcı arayüzü arasındaki farkı mutlaka keşfedilmelidir. E-ticaret sitesi tasarımı için istihdam edilecek kişiler mutlaka Ui Ux farkını bilmelidirler. Teknik ortamlarda sıkça, Ui ve Ux terimleri duyuluyor. Bu iki terim benzer ama farklı anlamlara gelmektedir. Pek çok kişi bu hususta yanılgıdadır. Ui ve Ux arasında etkileşim görülür.

Ux Öğeleri

  • Kullanıcı dostu web sitesi için, güzel görünümlü görsel tasarım yapılmalıdır. Renkler arasında uyumluluk şarttır. Çoğu web tasarımcılar, logoda kullanılan renklerle tema renklerini benzer tutmak ister. Metinlerin okunabildiği renkleri kullanmak, ziyaretçilerin baş eğmeden rahat okumalarını sağlamak şarttır. Tasarımda iyi kontrast kullanmak daima profesyonel görünüm sağlar. Yazılar, tüm web sitelerine şarttır. Aksi takdirde web sitesi bilgilendirici olmaz. Yazı tipi rengi, yazıların kolay okunmasını sağlamalıdır.
  • Ux, tamamlayıcı renkleri bir araya getirmekten ibaret değildir. Markanızı ve web sitesinde sunulan ürün ve hizmetleri yansıtan tutarlı tema tasarımıyla ilgilidir. Daima kaliteli logo büyük farklılık sağlar. Güzel ve benzersiz logo, kelimelerden daha kolay hatırlanır. Bu nedenle, logo ile firma için bir yüzey türetilmelidir. Müşterilerin ilk hatırlamaları gereken budur. Marka tanıtmak için, logo tüm web sayfalarında görünmelidir.
  • Ziyaretçilere gereken tüm özellikleri sunmak kullanıcı tecrübesini geliştirir.