Web Tasarımınızda Framework Kullanımı Neden Gereklidir?

Web alanında olmak istiyorsanız incelikle hesaplanmış ve detaylarla zenginleştirilmiş fonksiyonel bir yapı oluşturmanızın yolu iyi bir web tasarımından geçiyor. Çok yönlü işlevselliği bulunan web siteleri her zaman uzun vadede kazançlı çıkmaktadır. Bunun nedeni tasarımınız yapılırken oluşturulan HTML kodları, JavaScript yazılımları, CSS eklentileri ve Framework tarzı kullanımların titizlikle işlenmiş ve sıralanmış bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Framework nedir? Sorusunun yanıtı kısaca izah edilmesi gerekirse kullanım alanı dikkate alındığında bir web sitesi için daha önce hazırlanan ve yazılım geliştiriciler tarafından kütüphane tarzında dizayn edilmiş arşiv sistemidir diyebiliriz. Özellikle proje üretilirken Framework sistemi kullanılarak veritabanı bağlantısı, eposta iletisi, kullanıcı girişi, form kontrol mekanizması veya güvenli çıkış gibi oluşturulacak kateğorik fonksiyonların başvurulacağı yegâne kaynaktır. Framework’ü daha iyi kavrayabilmek için öncelikle php bilgisi gerekir. Yani daha önceden yazılım denemeleri yapmış olmanız gerekiyor.  Çünkü php bilgisi olmadan Framework yapısal gereksinimlerini etkili bir şekilde kullanabilmeniz mümkün değildir. Aksi durumda Framework kullanımında başarısızlık durumu söz konusudur.

Microsoft Tarafından Framework MVC Geliştirmesi İle İvme Kazanmıştır.

Framework geçmişi oldukça eskiyi yıllara dayansa da Microsoft tarafından yeniden tasarlanıp piyasaya sürülmüştür ve MVC teknolojisi ismi ile birlikte adlandırılmıştır. Framework tasarımı verilerin kullanıcı ara yüzünü etkilemesinin önüne geçebilmek ve kontrol altında tutabilmek için ara bileşenler kullanarak verileri sunmaya yarayan sistematik bir yazılımdır. Framework kullanmaya başladıktan sonra daha önce yapılan yazılım yanlışlıklarının asgari seviyeye düştüğünü gözlemleyebiliyorsunuz. Söz gelimi PHP tabanlı yazılımlarda düzenli bir kod yapısı oluşturulurken önemli katkı yapan framework, yürütülen projeler de tematik entegrasyona katkı sağlayan bunun yanı sıra yoğun katılımlı çalışmalarda her bir yazılımcının farklı bir görev yürütmesi açısından organizasyon anlamında görev dağılımını gerçekleştiren oldukça faydalı bir sistemdir. Tüm web algoritmalarında kullanılan HTML ana yazılımında temel olarak esas alınan ve mimari desen olarak tabir edilen çalışma bütünü olarakta tarif edilebilir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi açısından gereksinim duyduğu modüller okunabilir ve düzenlenebilir şekilde tasarlanabilmesi için MVC (Model View Controller). Kullanılmaktadır.

Framework Uygulamasında MVC Kullanımı.

MVC kavramını özetlemek gerekirse framework uygulamasında yazılım çalışmasının bölümler halinde işlenmesidir denilebilir. Projelerde verilerin işlenmesi yani validasyonun yapılmak üzere saklandığı veya birbirinden farklı yürütülen işlemlerin birbiri ile çakışmasının önüne geçebilmek adına ayrıca XML tarzında oluşturulacak bir depoya kaydedilmesine yarayan sistem kısaca Model olarak adlandırılmaktadır ve bu bölümde yazılımdan sonra veri tabanlarına kayıt işlenmesi veya güncelleme yapılmasına imkân vermektedir. İkinci bölüm olan Wiev kavramı siteyi kullanan ziyaretçileri en fazla ilgilendiren bölümdür. Çünkü CSS ler HTML ve java script lerin oluşturulduğu bölümdür. Controller bölümü ise Model alt başlığında kurgulanan yazılımlar ile Wiew içerisinde bulunan yazılımlar arasında geçiş sağlanır. Böylece kod yazılım sırasında bir hata olması durumunda komple bir bütün kodlama heba edilmez ve karışıklıkların önüne geçer. Sözgelimi sadece Wiew içerisinde bulunan hatalı bir CSS ile uğraşırken Model ve Controller bölümlerine hiç dokunmadan yazılımın düzeltilmesi sağlanabilir. Ayrıca yazılımın tamamlanmasının ardından yapılan yayında verilen bir bağlantıda ziyaretçinin model içerisinde bulunan bir kodlamanın çalıştırılması söz konusu olduğunda yine Controller aracılığı ile Wiew bölümüne aktarılır ve Wiew içerisindeki kodlama aktive olur. Bir bakıma include benzeri bir durum söz konusudur fakat aradaki fark include ile çağırılan dosya burada direk başlığın altında çalışmasıdır demek doğru olacaktır. Ayrıca framework Opensource eklentisi sayesinde tüm framework güncellemelerini düzenli olarak yapabilmenize olanak sağlamakla birlikte framework ile iletişim halinde kalarak diğer yazılımın geliştirilmesine yapmış olduğunuz eklentiler ile destek sağlamış oluyorsunuz. Bütün bu kavramlar açısından değerlendirildiğinde tamamıyla uzmanlık gerektiren bir uygulamadır. Lütfen bizimle iletişim kurarak aklınıza takılan soruları sorun beylikdüzü web tasarım alanında uzun bir süredir hizmet veren hükümdar bilişim olarak tüm web tasarım sorunlarınızda yanınızda olmak isteriz