Grafik Tasarım, belirginleştirmek, ortaya çıkarmak, özgünleştirmek, canlandırmak, somutlaştırmak, düşünmek, planlamak, ayrıştırmak, birleştirmek gibi anlamlara gelebilmektedir. Tasarım bir kurgu içerisinde gerçekleşen, zihnimizde canlandırdığımız nesne ve objeleri, biçimleri kâğıda çizme, gerçekleştirme yâda resmetme eylemidir. Yani bir şeyi hayal edip onu yaratıcılıkla birleştirerek somutlaştırma eylemidir.

Grafik tasarım hizmeti, kurumsal alanda ilerlemek, marka yaratmak, sosyal medya tasarımlarını iyileştirmek ve e-ticaret stesi olanların satışlarını arttırmak için kullanacağı bir hizmet modülüdür. Bu modül sayesinde; daha fazla topluluk oluştururken mevcut müşteri ziyaretinizi de yükseltebilirsiniz.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik Tasarım bir düşüncenin resimleştirilmesi, her hangi bir konuda verilmek istenen mesajı çarpıcı ve ya doğru bir şekilde hedef kitleye iletilmesidir. Görseli geliştirmesi yada görsellerin ve metinlerin 2 veya 3 boyutlu düzlemde olunduğu algılanabilir ve görülebilir şekilde organize edilmesidir. Grafik tasarım, görsel iletişim sanatıdır. Belirlenen hedef doğrultusunda resimlerin veya metinlerin bir araya getirilerek resimsel anlamda, sanatsal bir yapının oluşturulmasıdır. Ayrıca grafik tasarım görselin dönüştürülmesi veya stilize edilmesini kapsar. Grafik tasarım yapmak için, efektler, tasarım sanatları, teknolojik bilgi ve desen bilgisi gereklidir. Bu bilgi donanımları grafikerlik mesleğinin temelini oluşturmaktadır ve meslek eğitimi, tecrübe gibi kazanımlarla gelişen sanat dalıdır. Bu sanat dalı eğitim almadan önce çeşitli bilgi kaynaklarıyla kendini geliştiren kişilere de büyük bir pay alma yolunu açmaktadır.

 

Grafik Tasarım’ın Hizmetleri

Grafik Tasarım’ın, geçmişi Miattan Önce 14.000′lere dayanmaktadır. Milattan önce yapılmış olan Mısır hiyeroglifleri, Roma mezar kitabeleri, Yunan vazo resimleri, Bizans süslemeleri veya ortaçağ minyatürleri ilk Grafik Tasarım örneklerinden olmuştur. Ancak dünyada Grafik Tasarım’ın modernleşmesi bir anlamda standartlaşması, herkes tarafından kabul edilmiş bir terim ve kavramlara kavuşması ve matbaanın yaygınlaşması 1450’li yıllarda gerçekleşmiştir.

Matbaa da ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar arasında dinsel kitaplar vardır. Basılı yayınlar için metin ve harf dizimi erken döneme ait tasarım örnekleridir. Modern yaşam, özellikle fotoğrafın keşfi, Grafik Tasarımı’nı farklı bir yönde ilerletmeye başlatmıştır ve afiş, grafik, ürün katalogları gibi ürünler öne çıkmıştır. Gazetenin ortaya çıkması sonucunda tanıtım ve reklam ön plana çıkmıştır. Grafik tasarımın; tarihsel olarak gösterdiği gibi bu gelişim içerisinde kullanılan yöntem ve tekniklerdeki çeşitlilik ya da kullanım alanlarındaki yaygınlık bu alanın günümüzde ki önemini gözler önüne sermektedir.

Grafik Tasarım’ın Türkiye’deki Tarihi Gelişimi

Dünyada matbaanın kullanımıyla beraber grafik tasarım alanlarında modern ilk eserler verilmeye başlamıştır. Osmanlı Devletinde İbrahim Müteferrika tarafından ilk matbaa ülkeye getirilmiş ve ilk örnekler verilmiş olmasına rağmen günümüzde grafik tasarımının temeli olan eserler olunamamıştır. Grafik tasarım içeriğinde resim, çizim, şekilleri barındıran ve birbirinden farklı olaylara adım atan farklı hizmetleri bulunmaktadır.

Grafik tasarımın yaşaması için reklam kampanyalarındaki artış, sosyal medyayı kullanmadaki yüksek artışlı grafik ve marka olmak, marka yolunda ilerleyen e-ticaret sitesi yaratmak için Türkiye’de grafik tasarıma verilen değerde de artış görülmüştür. Ayrıca, grafik tasarım hizmeti sayesinde müşterilermize sunduğumuz hizmetler şöyledir;

  1. Sosyal medya çalışmaları
  2. Web tasarım ile bütünleşen grafik tasarım hizmeti
  3. E-ticaret için kurumsal marka yaratmak
  4. Mobil uygulama için grafik tasarım
  5. Web siteler için grafik tasarım
  6. Afiş tasarımı, kimlik, logo ve kartvizit tasarımları da grafik tasarım hizmeti kapsamındadır.