Sosyal medya, bilgi kaynaklarının yayınlanıp paylaşıldığı kişisel veya kurumsal olarak içerik oluşturulup duygu, düşünce ve fikirlerin ortaya atıldığı online bir platformdur. İnsanlara veya kurumlara olan farkındalığın artırılmasına sebep olan sosyal medya, yaşantıların fotoğraflar veya reklamlar yoluyla aktarılmasını sağlar. Ulaşılan hedef kitlenin daha geniş olması ve hızla verilere ulaşım kolaylığı insanlar