Sosyal medya, bilgi kaynaklarının yayınlanıp paylaşıldığı kişisel veya kurumsal olarak içerik oluşturulup duygu, düşünce ve fikirlerin ortaya atıldığı online bir platformdur. İnsanlara veya kurumlara olan farkındalığın artırılmasına sebep olan sosyal medya, yaşantıların fotoğraflar veya reklamlar yoluyla aktarılmasını sağlar. Ulaşılan hedef kitlenin daha geniş olması ve hızla verilere ulaşım kolaylığı insanlar tarafından cazip hale gelmekte olup etkisini tüm insanlara ve insanlığa göstermektedir.

 

Sosyal medyanın toplum üzerine etkileri şu şekilde sıralanabilir.

  1. Toplumun kültür düzeyini yükseltir
  2. Sağlıklı bireylerin yetişmesi sağlanır.
  3. Ekonomik yönden olumlu sonuçlar elde edilir.
  4. İletişimi kuvvetlendirir ve insanlar arası ilişkinin sağlam temeller üzerine atılması sağlanır.
  5. İşsizlik oranı düşer.

Peki tüm bunların yanı sıra sosyal medyanın insanlar üzerine olumlu etkileri ise;

  • Dünya Üzerinde Olan Tüm Gelişmelere Olan Duyarlılık Gelişir

İnsanlar özellikle de gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmalar sayesinde değişikliklere vakıf olur ve tüm dünyada olup bitenden haberdar olurlar.

  • Sosyal Anlamda Daha Başarılı Dostluk Ve Arkadaşlıklar Kurulur

İlk etapta sosyal medya ortak zevk ve hobilerde insanları birleştirerek sosyal anlamda daha zengin ilişkiler kurulması sağlanır. Her türlü yapılan aktiviteler sosyal medya üzerinden yapılan organizasyonlar yardımıyla öğrenilir. Burada bireyler kesişir ve bu doğrultuda sosyal iletişimi geliştiren birincil etken haline gelir.

  • Daha Donanımlı Ve Bilgili Bireyler Yetiştirilir

Hızla ulaşılan veriler sayesinde birey kendini geliştirerek daha aydınlatıcı ve ufkunu geliştiren bir birey haline gelir.

 

  • Kişinin Kendine Özgün Yaratıcılığı Gelişir

Birey kendini sosyal medyada daha aktif ve rahat hisseder. Dolayısıyla düşüncelerini ve duygularını özgün bir şekilde kendi ifadelerini kullanarak sosyal medya sayesinde iletir. Bu da bir gencin veya herhangi bir bireyin yeteneklerini özgün ifade yoluyla sunmasına olanak tanır.

Anlaşıldığı gibi, birey kendini gerçekleştirme sürecinde daima sosyal medyayı kullanır. Kendini yaratır ve geliştirir. Duyarlılığın gelişmesi, sosyal ilişkilerde başarılı olunması, donanımlı birer birey haline gelinmesi ve kendini yaratma süreci sosyal medyanın yararları yoluyla başarılır.