Yıllardır bilişim dünyasında kullanılmakta olan ilişkisel veritabanı sistemlerine alternatif olarak ortaya çıkan NOSQL, esas olarak gün geçtikçe artan internet verisini depolayabilmek ve trafiği yüksek sistemlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaya çıkan ve yatay ölçeklendirilebilen sistemlerin genel adıdır. RDBMS’de kullanılan SQL dilinin kullanılmaması sebebi ile bu sistemlere No SQL adı verildiğini söyleyebiliriz.