Kurgu Kurgu birçok çekimlerin ki bu çekimler farklı zaman veya mekânlarda olabilir birbiri ardına belli bir yapı içinde sıralanmasına kurgu veya montaj denir. Belli bir senaryoya göre sıralanmış görüntü ve sesler ile kurgu oluşturulur. Kurgu televizyonculuk, reklamcılık ve sinema sektöründe esas teşkil etmektedir. Bir filmde gerekli olan oyuncu, senaryo gibi