Kurgu

Kurgu birçok çekimlerin ki bu çekimler farklı zaman veya mekânlarda olabilir birbiri ardına belli bir yapı içinde sıralanmasına kurgu veya montaj denir. Belli bir senaryoya göre sıralanmış görüntü ve sesler ile kurgu oluşturulur. Kurgu televizyonculuk, reklamcılık ve sinema sektöründe esas teşkil etmektedir. Bir filmde gerekli olan oyuncu, senaryo gibi tüm objeler iyi olsa bile kurgu kötü ise izleyici için çekilmez bir durum söz konusu olur ve filmin değeri fazla bir şekilde düşer. Bu söz konusu durumun tersi ihtimalinden de bahsetmek mümkündür. Film için gereken tüm objeler kötü olsa bile kurgu iyi ise izleyiciyi bağlar. Oyuncuların yaptığı hatalar, senaryoda olan eksikler görünmez.

 

Kurguculuk

Kurguculuk televizyonculuk sektöründe bir iştir. İyi yapılması gerekmektedir. Bunun için kurgucu bazı iyi özelliklere sahip olmalıdır. Öncelikle kurgucunun gözlem yeteneği iyi olmalıdır. İzleyicileri gözlemleyip veri toplamasını bilmelidir. Başarılı işleri takip etmelidir. Teknolojiye hâkim olmalı ve gelişmeleri takip etmelidir. Yapımcı ile koordineli çalışmalı ve yönetmenin dediklerini uygulamalıdır. Her zaman ilerisini düşünmeli ve planlı hareket etmelidir.

Tanıtım Filmi Çekimi

Tanıtım filmi insanlara tanıtılan şey hakkında bilgi vermeye yarayan videolardır. Firma tanıtım videosu hazırlama için birkaç şeye dikkat etmek gerekmektedir.

Öncelikle bir tanıtım filminde kompozisyon olmalıdır. Çekim yapılması planlanan mekânlar düzenlenmelidir. Gerekli alet ve edevatlar temin edilmelidir. Tanıtım metni insanlara verilmesi gereken bilgiler yazılı olarak hazırlanmalıdır. Kurgu iyi olmalı ve ses ile montajlama ile düzenlenmelidir.

 

Firma tanıtım Videoları

Biri firmanın tanıtımını yapan videolara denir. Firmanın yapısını, kimliğini, ürünlerini, amacını anlatır. Tanıtım videoları kampanya sunma yeri değildir. Bu videolarda amaç bilgi vermektir. Bir firma iyi kurumsal tanıtım filmi ile kendisi itibarlı gösterilebilir.