Kişilerin internet ağı üzerinde geçirmiş oldukları zaman sürelerinde görülen hızlı artık kişilerin ve firmaların büyük kitlelere sürekli ulaşabilmeleri adına oldukça önemli bir hal almıştır. Bu durum farklı meslek dallarının ortaya çıkmasına ve kişilerin bu alanlar üzerinden kazanç sağlamalarına zemin hazırlamıştır. Bu alanlardan bir tanesi vloggerlik olarak isimlendirilen farklı platformlar üzerinden