Dünya yüz ölçümü olarak çok büyük bir yer. Evrendeki birçok gezegen ve yıldıza göre de büyüklük oranı bir hayli fazla. Ancak biz insanlar açısından yaşadığımız modern dönemde Dünya’ya bir kez daha baktığımızda aslında ne kadar küçük bir yer olduğunu anlayabiliriz. Çünkü artık modern dönem ile beraber internet ve teknolojinin yaygınlaşması