Web siteleri özellikle son yıllarda hem firmalar açısından hem de farklı faaliyetlere yönelik olarak tasarlanan web sitesi seçenekleri olarak internet üzerinden sağlanan işlemlerde oldukça önemli bir yere sahiptir. İnternet kullanımının yaygınlaşması firmalar açısından e-ticaret seçeneklerinin önemini arttırmış bunun yanı sıra farklı amaçlara yönelik web sitesi seçenekleri tasarlanarak kişilere ulaşılması hedeflenmiştir.