2000li yıllarda keşfedilen ve günümüzde hemen hemen her insanın kullandığı, teknolojinin insanlar için vazgeçilmez haline getirdiği İnstagram, artık çok daha farklı amaçlara da hizmet etmektedir. Kuruluş amacı her ne kadar insanların sosyal bir çevre kurması ve var olan sosyal çevreleri ile internet üzerinden sürekli olarak etkileşim ve irtibat halinde kalması