AJAX, Eş zamansız JavaScript ve XML anlamına gelir. Web uygulamalarının eş zamansız olarak çalışmasına izin veren arka planda sunucuya herhangi bir isteği işleyen bir web geliştirme teknikleri kümesidir. JavaScript iyi bilinen bir kodlama dilidir. Diğer işlevlerinin yanı sıra, bir web sitesinin dinamik içeriğini yönetir ve dinamik kullanıcı etkileşimi sağlar. XML,