Yirmi birinci yüzyılda herkes, internetin kıyısından köşesinden ilgilenmiş ve bu nedenle yüzlerce site ile çalışmış durumdadır. Bu, hem kişisel hem de tüzel kişilik bazında internet sitelerini gerekli kılmaktadır. Hâl böyle iken, amatörce dizayn edilmiş ve kodlanmış web siteleri  gerekli yararlılığı göstermemekte ve hatta yarardan çok zarar ile sonuçlanmıştır. İşte bu noktada ucuz