Startup yeni bir girişim, harekete geçmek gibi farklı anlamlara gelir. Bu yeni girişimler dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Bir fikrin startup olarak kabul edilmesi için o fikrin parlak olması, bir ihtiyacı karşılaması ve geleceğe yönelik bir vaat taşıması gerekir. Startup adım adım hareket edilmesi ve sonrasında şirketleşme çatısı altında birleşmeniz ile