SketchUp üç boyutlu modellerin çizimlerinin yapıldığı bir bilgisayar programıdır. SketchUp ın oldukça geniş kullanım alanı vardır. Bu kullanım alanlarından başlıcaları; mimari, mühendislik, ürün tasarımı, iç dizayn ve hatta film endüstrisinde olmak üzere daha birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SketchUp ın bu denli yaygın kullanım alanına sahip olmasının sebepleri, diğer