Günümüzde gelişen teknoloji ve sosyal ağ kotası ile günlük iş imkânı artmış, aynı oranda insan iş gücü de kendi nezdinde azalma göstermiştir. Her şeyden önce başta tam kar elde etme imkânı sunan bu teknolojik eğilimler birçok insan için adeta bir maddi kurtuluş yolu olmuştur. Aynı biçimde günümüz dünyasında her insan