Yaşanan teknolojik gelişmeler ve ilerleyen teknoloji kullanımı teknolojik cihazlarda ve bu cihazlara yönelik olarak tasarlanan uygulama seçeneklerinde hızlı bir artışın yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler günümüzde hızla devam etmektedir. Yaşanan bu değişme ve gelişmelere paralel olarak üretilen mobil cihaz seçeneklerinin sayılarında da artışı sağlamış kişilerin farklı ihtiyaçlarına