Yaşanan teknolojik gelişmeler beraberinde internet kullanımı çerisinde kullanımı yaygınlaşan mobil cihaz seçeneklerinin payını oldukça yükseltmiştir. Bu şekilde mobil cihaz seçeneklerinin internet kullanımı içerisindeki payının her geçen gün yükselmesi firmalar açısından da e-ticaret seçeneklerinin önemini arttırmıştır. Firmaların internet üzerinden kişilere ulaşmasına olanak sağlayan web sitelerini kişilerin kullanımlarına sunması faaliyetleri açısından oldukça