Dünyanın her bir köşesi, artık tek bir noktada bir araya gelebiliyor. Pek tabii, bunun nedeni bilişim imkanlarının gelişmesi ve internet ile teknolojinin gücü sayesinde. Öyle ki artık Kanada’nın en uzak kenti ile Kazakistan’ın en ücra kasabası arasında sınır ve engel olmaksızın bağlantı kurulabiliyor. Bu durum, artık uçsuz bucaksız bir ağ