Mobil uygulama firmanızın geniş kitleler tarafından tanınırlığının artmasını sağlayan ve kurumsal imaj çizen bir uygulamadır. Bu uygulama her ne kadar basit gibi görünse de, aslında temelinde büyük teknik alt yapıyı barındırmaktadır. Bu teknik alt yapı sağlam olmadığı zaman çoğunlukla hata vermeye mahkûmdur. Bu durum da firmanızın imajını zedelemeye yeter de