Kırklareli İstanbul ve Avrupa’ya yakın olmasından dolayı gelişimini her geçen gün sürdürüyor. Ülkemizin jeopolitik konumu sonucu firmaların belirli şehirlerde varlıklarını sürdürmesi ve oranın ekonomisine katkı sağlaması süreç açısından oldukça önemli. Firmaların bu gelişime katkı sağlamaları için önce piyasaya kendini göstermeli, üretmeli, satmalı. Tüm bunlar bir süreç dahilinde gelişiyor elbette. Bu sürece