Teknolojik gelişmeler çağın getirilerine bağlı olarak insanların beklentilerini de farklı yönde etkilemekte. Adeta her şey gelişen teknoloji ile yeniden şekilleniyor ve herkes bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bu yoğunluk içerisin de küçük büyük firma ve işletmeler kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu uğraşlar içerisinde başarılı olma da