Çağımızın bilişim ve teknoloji çağı olmasından dolayı grafik tasarım konusu oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Grafik tasarım hizmetlerinin en çok ticari amaçlı hizmet veren şirket ve firmalar için önemi oldukça fazla. İnsanların güncel hayattaki hemen hemen her işini internet üzerinden yapması grafik tasarımların önemini daha fazla artırıyor. Grafik