Teknolojik alt yapıya yönelik olarak yaşanan hızlı gelişme değişmeler farklı alanlara yönelik olarak yapılan çalışmaların seçeneklerini arttırmıştır. Gelişen internet ağı kullanımı hem firmaların internet ortamı üzerinden müşteri kitlelerine ulaşabilmelerine yönelik olarak hem de farklı amaçlara yönelik olarak web sitesi seçeneklerinin tasarlanmasında oldukça önemli bir etki yaratmıştır. Bununla beraber farklı kavramlar