Bir ticaret merkezi olan İstanbul, tüm ilçeleriyler beraber bir bütün halinde Türkiye’nin merkezi durumundadır. İstanbul’daki bu ticaret hacmi içerisinde yer almak ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek elbette ki o kadar kolay değil. Sürekli diri olmak zorundasınız ve yeniliklere ve teknolojiye açık olmalısınız. Eğer çağın gerisinde kalırsanız, hele İstanbul gibi metropol bir