Sıralı Sorgu Dili veya SQL, ilişkisel veritabanı yönetim sistemindeki verileri yönetmek için en yaygın kullanılan programlama dilidir. Ayrıca ilişkisel veri akışı yönetim sisteminde akış işleme için de kullanılır

SQL komutları veritabanı ile iletişim kurmak için kullanılır. Tablo oluşturma ve veri eklemeden tablo değiştirme ve kullanıcı izinlerini ayarlamaya kadar her şey SQL komutları kullanılarak gerçekleştirilir.

Neden SQL?

SQL, aşağıdaki avantajları sağladığı için yaygın olarak popülerdir.

 • Kullanıcıların ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerindeki verilere erişmesine izin verir.
 • Kullanıcıların verileri tanımlamasını sağlar.
 • Kullanıcıların bir veritabanındaki verileri tanımlamasına ve bu verileri değiştirmesine izin verir.
 • SQL modülleri, kütüphaneler ve ön derleyiciler kullanarak diğer dillere gömülmesine izin verir.
 • Kullanıcıların veritabanları ve tablolar oluşturmasına ve bırakmasına izin verir.
 • Kullanıcıların bir veritabanında görünüm, saklı yordam ve işlevler oluşturmalarına olanak tanır.
 • Kullanıcıların tablolar, prosedürler ve görünümler üzerinde izinler ayarlamasına izin verir.

Özel Yazılım: Özel Yazılım Çözülümleri Hizmeti

SQL Komutları

SQL komutları talimattır. Veritabanı ile iletişim kurmak için kullanılır. Ayrıca, belirli görevleri, işlevleri ve veri sorgularını gerçekleştirmek için de kullanılır.

SQL tablo oluşturma, tablolara veri ekleme, tabloyu bırakma, tabloyu değiştirme, kullanıcılar için izin ayarlama gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilir.

SQL, gerekli görevleri yerine getirmek için Oluştur, Bırak, Ekle gibi belirli komutları kullanır.

SVG: SVG Nedir?

SQL Komut Türleri

Bu SQL komutları temel olarak dört kategoriye ayrılır:

 • DDL – Veri Tanımlama Dil
 • DQl – Veri Sorgulama Dil
 • DML – Veri İşleme Dil
 • DCL – Veri Kontrol Dili
DDL (Veri Tanımlama Dili)

DDL veya Veri Tanımlama Dili aslında veritabanı şemasını tanımlamak için kullanılabilen SQL komutlarından oluşur. Sadece veritabanı şemasının açıklamalarıyla ilgilenir ve veritabanındaki veritabanı nesnelerinin yapısını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

MySQL: MySQL İle Veritabanına Nasıl İnilir

DDL Komutlarına Örnekler
 • CREATE – veritabanını veya nesnelerini (tablo, dizin, işlev, görünümler, saklama yordamı ve tetikleyiciler gibi) oluşturmak için kullanılır.
 • DROP – veritabanındaki nesneleri silmek için kullanılır.
 • ALTER -Veritabanının yapısını değiştirmek için kullanılır.

TRUNCATE – kayıtlar için ayrılan tüm boşluklar da dahil olmak üzere bir tablodaki tüm kayıtları kaldırmak için kullanılır.

COMMENT – veri sözlüğüne yorum eklemek için kullanılır.

RENAME – veritabanında var olan bir nesneyi yeniden adlandırmak için kullanılır.

DQL (Veri Sorgulama Dili)

DML ifadeleri, şema nesneleri içindeki veriler üzerinde sorgulama yapmak için kullanılır. DQL Komutunun amacı, kendisine iletilen sorguyu temel alan bir şema ilişkisi elde etmektir.

Lavel: Lavel Nedir?

DML (Veri İşleme Dili)

Veritabanında bulunan verilerin manipülasyonu ile ilgilenen SQL komutları DML veya Veri İşleme Dili’ne aittir ve bu SQL ifadelerinin çoğunu içerir.

DCL (Veri Kontrol Dili)

DCL, temel olarak veritabanı sisteminin hakları, izinleri ve diğer kontrolleri ile ilgilenen GRANT ve REVOKE gibi komutları içerir.

DCL komutlarına örnekler:

HİBE – Kullanıcının veritabanına erişim ayrıcalıklarını verir.

REVOKE – GRANT komutunu kullanarak kullanıcının erişim ayrıcalıklarını geri çeker.

TCL (işlem Kontrol Dili): TCL komutları, veritabanı içindeki işlemle ilgilenir