İnsanlar geçmişe nazaran iletişimi mobil ve internet yoluyla gerçekleştirirler. Bunda en büyük etken sosyal medyanın günümüzde yerini almasıdır. Çünkü sosyal medyada her şey birer bilgi niteliğindedir. İnsanların son derece önemli bir kaynağı haline gelmiştir.

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal medya eş zamanlı bilgi paylaşımının aktif olduğu medya düzeneğidir. Yani istenilen verilerin iki yönlü ulaşılmasını sağlar ve bireylerin birbiri ile olan görüşmelerini ve paylaşımlarını içerir. Yeni jenerasyonun gelişen teknoloji ve benzeri sistemlerinin gelişmesi ile iletişimin ve bilgi paylaşımının aktif olmasını sağlayan sürekliliği olan platformdur. Birçok birey mobil ve internet yoluyla sınırsız ölçüde özgün münazaraya yerini verirken, bireylerin dışında markanın prestij kazanması açısından da önem kazanmaktadır.

Sosyal Medyanın Günlük Hayatımıza Kattığı 6 Değer Nedir?

Sosyal medyanın yararları insan hayatını oldukça değiştirmekte ve onlara olumlu yönde etkilerini göstermektedir.

  • İletişim Kolaylığı

İnsanlar sosyal medya sayesinde birbirleri ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmektedir. Yapılan her bir faaliyet veya aktivitenin başkaları tarafından haberdar olunması sosyal medya aracılığı ile sağlanmaktadır.

  • Kültür Seviyesinin Yükselişi

Ekonomik nedenler dolayısıyla okuyamayan bireylerin sosyal medya tarafından verilen haberler doğrultusunda pek çok bireyin diploma alması söz konusu olabilmektedir. Bu da kültür ve uygarlık düzeyini olumlu yönde etkiler.

  • Sağlıklı Yaşama Ve Toplum Sağlığına Hizmeti

Tıp alanındaki herhangi bir değişiklik ve gelişmeyi aşina olabilmek sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla toplumda sağlık problemleri minimum seviyeye düşürülebilmektedir.

  • İşsizlik Sorunun Yok Edilmesi

İnternet ve sosyal medya üzerinden yayınlanan iş ilanları sayesinde işsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılır ve işsizlere iş sahaları açılarak bu sorunun yok edilmesi amaçlanır.

  • İstenilen Veriye Anında Ulaşım Kolaylığı

Araştırılan bir konu üzerinde gerekli olan tüm verilere anında ulaşılmasını sağlayıp bireylerin daha donanımlı hale gelmesi sağlanır.

  • Dil Becerisine Olumlu Etkisi

Farklı kültürden tanışılan insanlarla birlikte dil geliştirme pratiği ve alıştırma yapma imkanı sağlar. İngilizce veya İspanyolca öğrenmek isteyen bi birey sosyal medya üzerinden tanıştığı insanlar vasıtasıyla amacına ulaşır.

Görüldüğü gibi, sosyal medya sitelerinin günlük hayatta işimize yarayacak ve faydasını göreceğimiz bu 6 değer ile insanlara çok farklı özellikleri empoze edebilmektedir. Var oluşunun olumlu katkılarının yanı sıra toplumun kültür seviyesinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hayatımızın içine girerek tesirini insanlara aşılayan sosyal medya siteleri ve onların faydalarını göz ardı etmek doğru olmaz.