Sosyal Medya Nedir?

İnsanlara bilgilerin ilk elden ulaştırılması sağlanan ortak ve dijital bir ağdır. Bu ağ yardımıyla insanlar diledikleri bilgilere kolaylıkla ve teknolojinin getirdiği hız yardımıyla ulaşma fırsatını yakalar ve günlük hayatta onlar için vazgeçilmez faydalar sosyal ağ sayesinde ortaya çıkarılmaktadır.

Ancak günümüzde sosyal medyanın olumsuz yanları hakkında fikir öne süren insanlar bulunmaktadır. Sosyal medyanın avantajlarından faydalanmak için bazı fikirleri çürütme çabası içinde olan insanlar bir takım gerçekleri göz ardı etmektedirler.

  1. Sosyal Medya Kimlik Oluşumunu Olumsuz Etkiler

Kesinlikle hayır. Çünkü sosyal medya çocuk ve gençlerin gelişimine olumlu etkisini gösterir. Onların başarılı ilişkiler ve dostluk kurulmasına yardımcı olur. Kendini gerçekleştiren birer birey olma konusunda temel oluşturan özelliği bulunmaktadır. Aksine bu tez ile yanılgıya düşmek yerine kontrollü ve bilinçli kullanıma teşvik edilmesi gereken bireylerin yetiştirilmesi şarttır.

  1. Sosyal Medya İletişimi Kısıtlar

İletişim sadece sözel olarak yapılmaz. İletişimde beden dili göz kontağı elbette önemlidir. Ancak iletişim hayatın bir parçası olduğu için sosyal medyada da iletişim devam ettirilebilmektedir. Bu iletişim türünün tamamlanması için gerekli olan meteryaller teknoloji sayesinde tedarik edilebilir. İletişim kısıtlı hale gelmez aksine, olumlu iletişim ortam ve fırsatları yaratılır.

  1. Birey Kendisini Sosyal Medya Üzerinden Yansıtmaz

Birey aksine duygu ve düşüncelerini, kendine özgü fikir ve yaratıcılığını sosyal medya üzerinden yansıtabilmektedir. Bu yönde, kendini dilediği ölçüde ifade edebilir ve özgür kimliğini sergileme hakkına sahiptir.

 

  1. Sosyal Medyada İnsanlar Boşa Vakit Geçirerek Zamanı İyi Değerlendiremez

Bir birey sosyal medya üzerinden geçirdiği zamanın kıymetini değerlendirmelidir. Bilinçli tüketici özelliklerine sahip olan birey sosyal medyayı en verimli ölçüde nasıl kullanacağını çok iyi ölçüp tartabilmektedir. Tüm verilere ulaşım kolaylığı onun için vakit kaybı değil aksine onu geliştiren nitelikte olacak şekilde sosyal medyayla vakit geçirmelidir.

  1. Gelişmelerden Ve Hayattan Geri Bırakır

Sosyal medya siteleri gelişmeleri ve hayattaki her yenilikle yakından ilgilidir. Böylelikle birey dünyada olan biten her gelişmeye aşinalık kazanarak daha bilinçli bir kimlik kazanır. Bu da ona etrafında nelerin olup bittiğine dair fikir vererek olumlu bir bakış açısı kazandırır.

 

Peki, Sosyal Medya Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya siteleri, doğru kullanıldığı takdirde insana olumlu yönde çok büyük avantajlar sağlamakta ve bireyin kendisinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Tüm bu bilinen yanlışlar sosyal medyanın bilinçsiz tüketimi ile alakalıdır. Bunların yaşanmaması için sosyal medyadan uzaklaşmak yerine, bilinçli toplum ve bireyler yetiştirerek, onlara bu yönde geliştirici eğitimler vererek ön ayak olunmalıdır. Önemli olan bilinçli birey, bilinçli toplum ve bilinçli nesil yetiştirmektir.