NoSQL veritabanlarının seçim yapılmasının en mühim sebebi ilişkisel veritabanlarının karşılayamadığı durumlardaki teknik üstünlüğü olmaktadır. Örneğin, farklılık gözlemlenen çizem şekline sahip donelerin saklı tutulması, yüksek donelerin üst seviye performansla sorgulama yapılabilmesi, yatay bölümlendirme (sharding) basitliği en mühim teknik üstünlüğü olmaktadır. Nosql kullanarak yapılan web siteleri için veritabanlarının seçim yapılmasının bir başka sebebi finansal faydaları olmaktadır. NoSQL veritabanları dağıtık yapıdadır aynı zamanda yatay genişlemeye elverişli yapıya sahiptir. Donanım anlamında, yüksek ücretli sunucular yerine daha basit sunucular ile (commodity hardware) iş görebilirler. NoSQL veritabanlarının başka bir seçim nedeni ise uygulama güncelleme hızının üst seviye olmasıdır. Son zamanlarda, büyük gruplarla şelale (waterfall) metodu değerlendirilerek yazılım geliştirmektense küçük gruplar ile, çevik metotlar değerlendirerek yazılım güncelleme metodu seçim yapılır. Dinamik şema görseli geliştiricilerin farklılıkları basit uygulamasına destek olarak geliştirme müddetini kısa zaman dilimine indirmektedir. “NoSQL” ifadesi, ilişkisel olmayan veritabanları adına kullanımı yapılmakta olan genel bir nitelik durumunu almış vaziyettedir. Değişik özellikleri yer alan pek çok ürün “NoSQL himayesi” altında toplanmış şekildedir. Biri diğerinden farklı farklı nitelikleri bulunan ve teknik üstünlüğü yer alan bu geniş yelpazeden elverişli olanı tercih etmek bir hayli mühim olur.

Doküman Tabanlı Veritabanları

Doküman tabanlı veritabanlarının en mühim niteliği esnekliğidir. Bir anahtara karşılığı olan doneler “doküman” diye adlandırılan nesnelerde korunurlar. Nesneler ekseriyetle JSON formatına sahip olmaktadır. Dokümanlar fazla sayıda alan kapsayabilir ve bir dokümanın yapısı diğerinden değişik olabilir. Doküman tabanlı veritabanları esnek sistemi ile bu gereksinimi yok etmektedir. Doküman tabanlı veritabanları, bilgi idare sistemleri, e-ticaret uygulamaları ile günlük (blog) platformları gibi esnek veri sistemine gereksinim duyan uygulamalar adına elverişlidir.

Anahtar Değer Tabanlı Veritabanları

Anahtar ve Değer tabanlı veritabanları, ufak ve fazla sayıda okuma yazma faaliyetinin gerçekleştiği uygulamalar adına elverişlidir. Bir anahtara için veri ekseriyetle boolean, integer benzeri kolay verilerdir. Bu çeşide sahip veri tabanları, önbellek (caching) yazılım türleri, görsel dosyalarının muhafaza edilmesi benzer uygulamalar adına elverişli olur.

Çizge (Graph) Tabanlı Veritabanları

Başka veritabanı çeşitlerinden değişik olarak veriler içerisinde ilişkiler de korunabilir. Pek çok NoSQL veritabanı veride tutarlılığı elde etmek adına doneyi birkaç örneği durumunda düğümlerde (node) saklı tutar. Başka NoSQL veritabanı çeşitleri oldukça geniş kullanım sahasına sahip olup, çizge tabanlı veritabanlarının değerlendirme sahası oldukça kısıtlı olmaktadır. Çizge tabanlı veritabanları sosyal ağ uygulama çeşitleri, kimlik ile erişim metodu uygulamaları aynı zamanda öneri motorları benzeri uygulamalar adına elverişli olurlar.

Kolon Tabanlı Veritabanları

Kolon tabanlı veritabanları, üst seviye okuma yazma gücü ve üst düzey erişilebilirlik (high availibity) adına dizayn edilmiştir. Birden fazla sunucu üstünde dağıtık şekilde iş görürler ve bu sebeple bir tek sunucu içinde tutulamayan büyük doneleri saklı tutabilirler. Yazma faaliyetinde kesinti yaşanmayabilir lakin dağıtık sisteminden ötürü kısa vadeli veri tutarsızlığı (inconsistency) gözlemlenebilir. Bu niteliği hoş görülmeyen uygulama çeşitleri adına elverişli değildir. Kolon tabanlı veritabanlarında, uygulama bilgilerinin (log) saklı tutulması, bilgi yönetim yapıları günlük (blog) uygulama türleri benzeri uygulamalarda bilinir bir şekilde kullanımı yapılmaktadır.