MongoDB, ihtiyacınız olan sorgulama ve dizine ekleme ile istediğiniz ölçeklenebilirlik ve esnekliğe sahip bir belge veritabanıdır. Büyük veri uygulamalarında ve katı ilişkisel modele iyi uymayan verileri içeren diğer işleme işlerinde kullanılmak üzere 2000’lerin ortalarında NoSQL başlığı altında ortaya çıkan çok sayıda ilişkisiz veritabanı teknolojisinden biridir. İlişkisel veritabanlarında olduğu gibi tabloları ve satırları kullanmak yerine, MongoDB mimarisi koleksiyonlardan ve belgelerden oluşur.

MongoDB NoSQL Veri Tabanı Mimarisi

  • Veritabanı: Basit bir deyişle, veri için fiziksel konteyner olarak adlandırılabilir. Her veritabanının dosya sisteminde tek bir MongoDB sunucusunda birden çok veritabanı bulunan kendi dosyaları vardır.
  • Koleksiyon: Bir grup veritabanı dokümanı koleksiyon olarak adlandırılabilir. Bir koleksiyona eşdeğer RDBMS bir tablodur. Koleksiyonun tamamı tek bir veritabanında bulunur. Koleksiyonlar söz konusu olduğunda şema yoktur. Koleksiyonun içinde çeşitli belgeler çeşitli alanlara sahip olabilir, ancak çoğunlukla bir koleksiyondaki belgeler aynı amaç için veya aynı son amaca hizmet etmek içindir.
  • Belge: Bir dizi anahtar / değer çifti belge olarak atanabilir. Belgeler dinamik şemalarla ilişkilidir. Dinamik şemalara sahip olmanın yararı, tek bir koleksiyondaki bir belgenin aynı yapıya veya alanlara sahip olması gerekmemesidir. Ayrıca, bir koleksiyonun dokümanındaki ortak alanlar çeşitli veri türlerine sahip olabilir.

Laravel: Laravel’i Tanıyalım

MongoDB Özellikleri

  • Sorgular: Geçici sorguları ve belge tabanlı sorguları destekler.
  • Dizin Desteği: Belgedeki herhangi bir alan dizine eklenebilir.
  • Çoğaltma: Master-Slave çoğaltmayı destekler. MongoDB, verilerin birden fazla kopyasını saklamak için yerel uygulamayı kullanır. Veritabanı kesintilerini önlemek, kendini iyileştiren parçaya sahip olduğu için çoğaltma kümesinin özelliklerinden biridir.
  • Birden Çok Sunucu: Veritabanı birden çok sunucu üzerinde çalışabilir. Donanım arızası durumunda sistemi kusursuz hale getirmek için veriler kopyalanır.
  • Otomatik parçalama: Bu işlem, verileri parça adı verilen birden çok fiziksel bölüme dağıtır. Parçalama nedeniyle, MongoDB otomatik bir yük dengeleme özelliğine sahiptir.
  • MapReduce: MapReduce ve esnek toplama araçlarını destekler.
  • Hata Giderme: MongoDB’de arıza durumlarıyla başa çıkmak kolaydır. Çok sayıda kopya, raf

En Yaygın Progralama Hataları: En Yaygın 10 Programlama Hatası

Nasıl Çalışır?

MongoDB belgeleri JavaScript Nesne Notasyonu nesnelerine benzer, ancak daha fazla veri türünü barındıran Binary JSON (BSON) adlı bir varyant kullanır. Belgelerdeki alanlar ilişkisel bir veritabanındaki sütunlara benzer ve içerdikleri değerler MongoDB kullanıcı kılavuzuna göre diğer belgeler, diziler ve belge dizileri dahil olmak üzere çeşitli veri türleri olabilir.

Birincil anahtarı benzersiz bir tanımlayıcı olarak da içermesi gereken belgeler, MongoDB’deki temel veri birimidir. Koleksiyonlar, ilişkisel veritabanı tablolarının eşdeğeri olarak belge ve işlev kümeleri içerir. Koleksiyonlar herhangi bir veri türü içerebilir, ancak kısıtlama, bir koleksiyondaki verilerin farklı veritabanlarına dağıtılamamasıdır.

Yanınızdayız: Bilişim Danışmanlığı Hizmeti

Neden MongoDB teknolojisine ihtiyacınız var?

Bu teknoloji, geleneksel veritabanı sistemlerinin en büyük tuzaklarından birinin, yani ölçeklenebilirliğin üstesinden geldi. İşletmelerin sürekli gelişen ihtiyaçları ile, veritabanı sistemlerinin de yükseltilmesi gerekiyordu. MongoDB’nin olağanüstü ölçeklenebilirliği vardır. Verilerin alınmasını kolaylaştırır ve sürekli ve otomatik entegrasyon sağlar.