Doğrudan tedarikçiden, tüketiciden müşteriye kavramı olarak bilinen ve müşteri ile tüketici arasındaki bağı, ticareti ve alışverişi nitelendiren B2C terimine İngilizcesiyle Business To Consumer denirken Türkçesi ile ise; Tüketiciden müşteriye demektir.

Bir e-ticaret türü olan B2C şirket ile nihai tüketici arasında bulunan ticaretin gerçekleşmesiyle oluştur. Bu algıyı ortaya çıkartan ve geliştiren unsurlardan birisi de marka iletişimin gelişmesidir. Marka iletişimin gelişmesiyle nihai müşteri ile tüketici arasında bağ gerçekleşir. Bu bağ sonucunda da ticaret ortaya çıkartarak B2C gerçekleşmiş olur.

Tüketiciden müşteriye kavramını doğru algılamak ve anlamak için e-ticaret türleri konusunu iyi bilmek gerekmektedir. E-ticaret türleri şöyledir;

 1. Şirketler arası (Business To Business B2B)
 2. Şirket ile müşteri arası (Business To Cosumer B2C)
 3. Şirket ile kamu (Business To Government B2G)
 4. Müşteri ile kamu (Consumer To Government C2G)

B2B: B2B Bayilik Sistemi Hizmeti

İşletmeden Müşteriye

İşletmeden tüketiciye, tedarikçiden müşteriye, işletmeden müşteriye gibi farklı anlamlar içeren B2C modeli, aslında bize uzak değil. Alışveriş merkezleri, esnaflar, dükkanlar arasındaki tüm satışlar bir B2C modeline örnektir. Lakin bu kavram eticaret sitesi üzerine taşınılınca yeni bir iş ve strateji kanalı oluşturuldu. Tedarikçiler, işletmeler müşteriye daha iyi hitap etmek için ve sağlıklı bir müşteri portföyü oluşturma adına B2C üzerinde çalışmaya başlamışlardır.

B2B: Kaliteli B2B Yazılımı

Müşterileri doğru bir şekilde yönetmek isteyen ve bu alanda CRM’den yararlanarak aktif süreç oynaması gereken e-ticaret işletmeleri, marka değeri yaratmak için sağlıklı bir B2C modeli izlemek zorundadır. Bu kavrama bir örnek verirsek; B2C kargo takip ile müşteriye entegreler üzerinden müşterinin ürünlerini daha kolay takip etmesi sağlanarak işletmeden tüketiciye araç olan kargo sistemi yumuşatılmış ve düzenlenmiş olur.

E-ticaret İçin B2C

E-ticaret için B2C sektöründe satıcı dışında 4 ana unsur bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Parakende: Müşteri burada ürünü toplu almak yerine satıcı ile konuşarak tek tek alarak yaptığı işlemdir. E-ticaret sektöründe toplu alımın düşük olduğu ve tek tek ürünlerin işletmeden tüketiciye satıldığı için parakende önem kazanır.
 2. Müşteri: Ticaret gözünde talep ve arzın oluşması için ve B2C’nin temelinde yer alan unsurdur. Müşteri olmadığında bir ticaretten B2C modelinden söz etmek mümkün değildir.
 3. Ürün: Müşterinin talep ettiği ve işletmenin de satışa koyduğu ‘mal’ değeri taşıyandır. Bir eticaret için can suyu olan ve B2C’nin de tarafları olsa da ticaretin gerçekleşmesi için gereken unsurdur.
 4. İnternet: Müşteri için fiziki mağazalar neyse internet de onu ifade eder. Eticaret siteleri, eticaret mağazaları, eticaret pazarları hepsi internetin karşılığıdır. Müşterinin arayıp bulduğu da denilebilir.

İşletmeden tüketiciye kavramını ayrıca B2B desteklemektedir. Lakin B2B B2C klasmanına nazaran daha uzun sürmekte ve ticaretin sağlıklı olabilmesi zorlaşmaktadır.

E-ticaret: Sorularla E-ticaret Sitesi

B2C Kolaylaştıran Unsurlar

İşletmeden müşteriye kapsamını fiziki mağazalardaki indirim kampanyaları gibi kolaylaştıran ve ticaretin gerçekleşmesini kolaylaştıran bazı unsurlar bulunmaktadır. E-ticaret B2C kapsamının kolaylaşmasını sağlayan unsurlar şöyledir;

 1. E-ticaretin mobile taşınması
 2. E-ticaret yazılımlarının güven vermesi
 3. Sağlıklı yönetilen B2B’nin B2C’ye uyarlanması
 4. Müşteriye güven sağlayan ödeme sistemlerinin olması
 5. E-ticaret web tasarım kısmının özel ve profesyonel olarak hazırlanması

Bu gibi unsurlar müşteriyi rahatlatırken işletmelerinde daha fazla ticaret yapmasını profesyonel uygulanan B2C modeli ile gerçekleştirebilir.