Yazının tarihçesi insanın kendini ifade etme çabası içerisinde bir mağarada yaşarken duvarlara çizdiği resimlere kadar dayanmaktadır. Gutenberg’in matbaayı icat etmesi ile birlikte font kavramı ortaya çıkmış ve bundan sonra adından söz edilmeye başlanmıştır. Matbaa icat edildikten sonra her harf için ayrı bir kalıp oluşturmaya başlanmış ve bunların tamamına font adı verilmiştir. Fakat fontun bu kadar basit bir şekilde anlatılmaması gerekir. Çünkü bu sanata karşı bir saygısızlık olur. Fontun Türkçedeki karşılığı ise yazı tipi anlamına gelmektedir.

Web Font: Web Font Kütüphanesi

Font Hakkında Kısaca

Font, dijital dünyada kullanılmakta olan yazı tipleri olarak da adlandırılan bilmektedir. Türkçe olarak ifade etmek gerekirse de font, bir taraftan yazı tiplerini ifade etmekte iken diğer taraftan da marka anlamında şirketlerin görünen yüzünü ifade etmektedir. Bunun yanında tasarımcılar acısından da bakıldığında hazırlamakta oldukları işlerde fontun yeri ilk sırada gelmektedir. Özellikle de günümüzde basılı medya oldukça etkin olduğundan bir dergi ya da gazetenin adeta kimliğini oluşturur diyebiliriz. Günümüzde kullanılmakta olan fontlar da ilk olarak dijital dünya başta olmak üzere basılı materyallerin tümünde kimlik oluşturması açısından önemli bir etkendir.


Fontun Ortaya Çıkışı

Font eski yıllardan beri yazının zaten içinde bulunmakta idi ancak henüz adı koyulamamıştı. Tek gereken adının koyulması idi çünkü zaten insanlar bir şekilde kendini ifade ederken yazı içerisinde fontu kullanmakta idi. Gutenberg matbaayı icat etti ve bundan sonra oluşturduğu harf kalıpları sonucunda font kelimesi hayata girmiş oldu.

Tasarım: Profesyonel bir web sitesine sahip olmanız için önemli web tasarım ipuçları

Yazılı olarak fontun ilk değerlendirilmesi 1455 yılında İncil’in basınında kullanılması ile gerçekleşmiştir. Burada Roman fontu kullanılmıştır. Daha sonrasında Roman fontu uzun yıllar kullanılmış ancak mürekkep acısından daha tasarruflu olması gerekmiştir. Çünkü roman fonunda aşırı mürekkep sarfiyatı oluşmakta idi. Bu amaçla İtalya’da 1500 italik adı verilen yayın yazı fontu geliştirildi. Bu yatık fontlar daha az yer kapladığı için hem de daha tasarruflu olduğu için tercih edilmeye başlandı. Daha ileriki yıllarda ise diğer yazı fontları sırayla geliştirilmeye başlandı. Bilgisayarların hayata girmesi ile de fontlar için bir donum noktası başlamış oldu. 1950 yılında itibaren fontlar artık dijital dünyadaki yerini aldı ve 1980’den sonra bilgisayarın daha da yaygınlaşması sonucunda font dünyasında yepyeni üyeler oluşmaya başladı.

Tasarım Hizmet Rehberi: Doya Doya Tasarım Hizmeti

Günümüzde Kullanılan En Popüler Fontlar

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan belli başlı fontlar bulunmaktadır. Bunlardan bahsetmek gerekirse timüs News Roman, Helvetica, Arial, Futura, Georgia olarak sayabiliriz. Burada bir kaç tanesinden bahsedecek olursak

  • Times News Roman

Times News Roman, yazı tarihinde önemli bir yere sahiptir ve font tarihine bakıldığında öncü fontlardan bir tanesidir. İsmini ünlü bir İngiliz gazetesi olan Times isimli gazeteden almıştır. Rahat okunması sebebi ile özellikle de gazeteler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Günümüzde de halen birçok internet sitesi tarafından ve gazeteler tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

  • Arial

En sık kullanılan fontlardan bir tanesi de Arial fondur. 1982 yılında 10 adet font tasarımcısı tarafından oluşturulmuştur. Ve de günümüzde özellikle twitter ve de google tarafından en çok tercih edilmekte olan fonttur.

  • Helvetica

Bu yazı tipi de biz normal hayatta farkında olmasak dahi her gün görmekte olduğumuz tabelalarda web sitelerinde, gazetelerde ve televizyonda karşımıza çıkmaktadır. Helvetica özellikle 1984 yılından itibaren daha fazla popülerleşmeye başlamıştır.