ASP.Net, Microsoft tarafından sağlanan bir web geliştirme platformudur. Web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılır. ASP.Net ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürüldü. ASP.Net’in ilk sürümü 1.0 idi. ASP.Net’in en son sürümü 4.6 sürümüdür. ASP.Net, HTTP protokolü ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, tüm web uygulamalarında kullanılan standart protokoldür.

ASP.NET uygulama kodları aşağıdaki dillerden birinde yazılabilir:

  • C #
  • Visual Basic.Net
  • JScript
  • J #

ASP.NET, Internet üzerinden etkileşimli, veriye dayalı web uygulamaları üretmek için kullanılır. HTML sayfaları oluşturmak için kodun birleştirilmesi, yapılandırılması ve kullanılması için metin kutuları, düğmeler ve etiketler gibi çok sayıda kontrolden oluşur.

ASP.NET Web Formları Modeli

ASP.NET web formları, olaylara dayalı etkileşim modelini web uygulamalarıyla genişletir. Tarayıcı web sunucusuna bir web formu gönderir ve sunucu yanıt olarak tam bir biçimlendirme sayfası veya HTML sayfası döndürür. Tüm istemci tarafı kullanıcı etkinlikleri durum bilgisi olan işlem için sunucuya iletilir. Sunucu, istemci eylemlerinin çıktısını işler ve reaksiyonları tetikler. Şimdi, HTTP durum bilgisi olmayan bir protokoldür. ASP.NET çerçevesi, aşağıdakilerden oluşan uygulamanın durumu ile ilgili bilgilerin depolanmasına yardımcı olur:

  • Sayfa durumu,
  • Oturum durumu.

Sayfa durumu, istemcinin durumu, yani web formundaki çeşitli giriş alanlarının içeriğidir. Oturum durumu, kullanıcının ziyaret ettiği ve üzerinde çalıştığı çeşitli sayfalardan elde edilen toplu bilgilerdir, yani genel oturum durumu.

ASP.Net İle Site Yapımı: Visual stüdio ile ASP.NET web sitesi yapımı

ASP.NET Mimarisi ve Bileşenleri

ASP.Net, web tabanlı bir uygulama geliştirmek için kullanılan bir çerçevedir.

ASP.Net çerçevesinin temel mimarisi aşağıda gösterilmiştir.

  • Dil: .net çerçevesi için çeşitli diller vardır. Bunlar VB.net ve C #. Bunlar web uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir.
  • Kütüphane: .NET Framework, bir dizi standart sınıf kütüphanesi içerir. .Net içindeki web uygulamaları için kullanılan en yaygın kütüphane Web kütüphanesidir. Web kitaplığı. net web tabanlı uygulamalar geliştirmek için gerekli tüm bileşenlere sahiptir.
  • Ortak Dil Çalışma Zamanı: Ortak Dil Altyapısı veya CLI bir platformdur. Net programları bu platformda yürütülür. CLR, önemli faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanılır. Faaliyetler arasında İstisna yönetimi ve Çöp toplama yer almaktadır.

Web Tasarım: Web Tasarım Dilleri Nelerdir?

Modun Arkasındaki Kod

Bu, tasarım ve kodun ayrılması konseptidir. Bu ayrımı yaparak, ASP.Net uygulamasının bakımı daha kolay hale gelir. Bir ASP.Net dosyasının genel dosya türü aspx’tir. MyPage.aspx adında bir web sayfamız olduğunu varsayın. Sayfanın kod bölümünü gösteren MyPage.aspx.cs adında başka bir dosya olacaktır. Visual Studio, her web sayfası için biri tasarım bölümü diğeri kod için ayrı dosyalar oluşturur.

Devlet Yönetimi

ASP.Net, devlet yönetimini kontrol etme imkanına sahiptir. HTTP, durum bilgisi olmayan bir protokol olarak bilinir. Bir alışveriş sepeti uygulamasına bir örnek verelim. Şimdi, bir kullanıcı siteden ne almak istediğine karar verdiğinde, gönder düğmesine basacaktır. Uygulama kullanıcının satın almak için seçtiği öğeleri hatırlamak gerekiyor. Bu, geçerli bir noktada bir uygulamanın durumunu hatırlamak olarak bilinir. HTTP durum bilgisi olmayan bir protokoldür. Kullanıcı satın alma sayfasına gittiğinde, HTTP bilgileri alışveriş sepeti öğelerinde saklamaz. Alışveriş sepeti öğelerinin satın alma sayfasına iletilebilmesini sağlamak için ek kodlama yapılması gerekir. Böyle bir uygulama zaman zaman karmaşık hale gelebilir. Ancak ASP.Net sizin adınıza devlet yönetimi yapabilir. Böylece ASP.Net alışveriş sepeti öğelerini hatırlayabilir ve satın alma sayfasına iletebilir.

ASP.Net Kullanımı: ASP.Net Repeater Kontrol Ve Kullanımı

Önbellekleme

ASP.Net, Önbellek kavramını uygulayabilir. Bu uygulamanın performansını artırır. Kullanıcı tarafından sıkça talep edilen sayfaların önbelleğe alınmasıyla geçici bir yerde saklanabilir. Bu sayfalar daha hızlı alınabilir ve kullanıcıya daha iyi yanıtlar gönderilebilir. Böylece önbellekleme bir uygulamanın performansını önemli ölçüde artırabilir. ASP.Net, web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılan bir geliştirme dilidir. ASP.Net, standart HTTP protokolü ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.